Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní služby, které mají klienta nejen přivést k úspěchu ve sporu, ale také při průběžně poskytovaných službách zajistit, aby se klient do soudního sporu vůbec nedostal. Když už se tak stane, pak významnou pozornost věnujeme i hledání mimosoudních řešení sporů.

Proč zvolit právě nás?

Václav Láska, Barbora Kutová a Alena Průšová jsou advokáti spolupracující v kanceláři poskytující komplexní právní služby. V rámci poskytovaných služeb jsou jednotliví advokáti specializovaní na několik oblastí práva, v nichž poskytují špičkové služby. Těmito oblastmi jsou

Rodinné právo

Rozpad manželství nebo vztahu je zpravidla doprovázen hned několika soudními spory. Každý případ se snažíme řešit komplexně. Podporujeme mediaci a smírné vyřešení věci. Není-li však na druhé straně pochopení, jsme v řešení těchto sporů důrazní a důslední.

Cizinecké právo

Jsme připraveni našim klientům pomoci se získáním jakéhokoliv druhu víza a povolení k pobytu, ale rovněž i se získáním státního občanství České republiky. Provedeme Vás celým pobytovým řízením a jsme schopni reagovat i na komplikované situace. Při poskytování právní pomoci cizincům zohledňujeme i všechny doprovodné aspekty cizinecké problematiky jako je například zaměstnávání cizinců nebo problematika zdravotní pojištění. Právní pomoc poskytujeme též zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají (nebo chtějí zaměstnávat) cizince.

Ochrana osobnosti

Na problematiku ochrany osobnosti se specializujeme více než 10 let. Ochrana osobnosti zahrnuje ochranu práva na život, zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti. Je-li někým do těchto Vašich práv zasaženo, umíme dotyčného přimět k tomu, aby se zásahy přestal a poskytl Vám přiměřenou satisfakci. Stejně tak Vás ale umíme bránit, když někdo nerespektuje Vaši svobodu projevu a žaluje Vás pro Váš názor, nebo oprávněnou kritiku.

Právo nemovitostí

Prodej nemovitosti nemusí být vždy snadnou záležitostí. V dnešní době je často komplikován existencí hypoték, zástav, ale i exekucí. Není pak jednoduché správně a bezpečně připravit smlouvu, která bude dostatečně jasná a nezpochybnitelná. Dobře koncipovaná smlouva je zárukou předcházení zbytečných sporů. Do problematiky práva nemovitostí patří i spory spoluvlastníků, neoprávněné užívání nemovitosti, spory mezi vlastníky budovy a pozemku a řada dalších.

Trestní právo

Trestní právo je jak o obraně obžalovaných, tak o ochraně práv poškozených. Máme za sebou desítky úspěšných případů na obou stranách soudní síně.

Pracovní právo

Dlouhodobě se specializujeme na ochranu zaměstnanců proti nezákonným zásahům zaměstnavatelů do jejich práv. Bohaté zkušenosti máme zejména s obranou proti nezákonným výpovědím z pracovního poměru.

Právní servis pro podnikatele

Založení podnikání, příprava a kontrola smluv, nastavení právních personálních otázek, správa pohledávek, vedení obchodních sporů, to vše jsou věci, se kterými se běžně podnikatel setkává. Jejich řešení pro Vás umíme zajistit pod jednou střechou. Ať ve vašem podnikání vyvstane jakákoli právní potřeba, problém či spor, řešení najdete u nás, a to včetně doporučené prevence, která řadě problémů vůbec nedovolí vzniknout. To vše je možné i v rámci cenově velmi přijatelných paušálních sazeb.

Občanské právo

Náš tým

Mgr. Václav Láska

Advokát

Václav se dlouhodobě zaměřuje na problematiku ochrany osobnosti a rodinného práva. Ve sporech o ochranu osobnosti, ať už na straně žalujícího nebo žalovaného, má Václav dlouhodobě více jak 90% úspěšnost.

Václav se při své druhé profesi senátora sám aktivně pohybuje v prostředí, kde ochrana dobrého jména, cti a pověsti je neustále řešena a i ohrožována. Má praktické zkušenosti z desítek sporů, které vedl. Hned v počátku umí klientovi jasně vymezit, které útoky proti jeho osobnosti se mohou dočkat soudní ochrany a které nikoli. Opakovaně dosáhl úspěchů i ve sporech s protistranami společensky vysoko postavenými a je připraven proti nim hájit práva každého občana.  U rodinného práva Václav ke každému případu přistupuje velmi citlivě s vědomím, že se nezřídka jedná o spory pro klienta psychicky náročné. Vždy se je snaží vést k co nejrychlejšímu závěru ve prospěch klienta. Dlouhodobě spolupracuje s velmi úspěšnou mediátorkou.

laska@ak-laska.cz

Mgr. Barbora Kutová

Advokátka

Bára se věnuje komplexnímu právnímu poradenství. Je připravena poskytnout špičkové služby v oblastech civilního i trestního práva. Bohatou praktickou zkušenost pak má zejména v oblastech práva cizineckého, v problematice ochranných známek a práva nemovitostí.

Nenašli byste jakoukoli právní či jinou komplikaci při prodeji nemovitosti, kterou by Bára už úspěšně neřešila. Zná řešení na zástavy, exekuce, spoluvlastnictví více vlastníků i spousty dalších komplikací, které někdy prodej či koupi nemovitosti provázejí. Poradí Vám s darováním nemovitostí a zřízením věcných břemen . Bára Vás také bezpečně provede složitou problematikou ochranných známek. Stejně jako na první pohled málo viditelnými záludnostmi cizineckého práva.

barbora.kutova@ak-laska.cz

Mgr. Alena Průšová

Advokátka

Alena se dlouhodobě specializuje na poskytování komplexních služeb podnikatelům a obchodním společnostem. Umí zajistit vše od založení společnosti, přes změny v zakladatelských dokumentech, převod společnosti, vytvoření smluvních vzorů i smluv individuálních.

Alena se již několik let stará o všechny právní záležitosti několika obchodních společností. Umí však problémy nejenom řešit, ale umí jim i správným nastavením smluv předcházet. Právní prevence v oblasti podnikání je nejlepším receptem, jak může advokát klientovi pomoci. Když přesto spor vznikne, Alena povede jeho zastupování tak, aby klientovi spor vyřešila, nikoli jen pro něj vyhrála soud, protože tím spor často nekončí. Alena provede klienta rovněž případnou exekucí či insolvencí. Příprava smluv na míru je pak výbornou prevencí sporů ve všech oblastech práva a Alena s ní má velké zkušenosti a vynikající výsledky.

alena.prusova@ak-laska.cz

Mgr. Adéla Tukhi

Advokátka

Adéla se před příchodem do advokacie dlouhodobě věnovala cizineckému právu. Má v této oblasti bohaté zkušenosti. Dokonalý právní servis podporuje i perfektní znalostí angličtiny a španělštiny. Je připravena pomoci Vám i v řadě dalších oblastí správního práva.

adela.tukhi@ak-laska.cz

Ceník

Odměna za právní služby je v naší kanceláři s klientem sjednána v závislosti na složitosti případu.

S klientem ve většině případů sjednáváme odměnu za právní služby hodinovou sazbou. Naše sazba se podle náročnosti věci pohybuje mezi 2 000 – 3 500 Kč za hodinu práce

Ve výjimečných případech můžeme klientovi nabídnout i nižší než výše uvedenou hodinovou sazbu.

V některých případech nabízíme naše právní služby za paušální odměnu.

Níže uvádíme orientační výši paušální odměny za některé námi poskytované právní služby:

Kontrola smlouvy
(cena v závislosti na složitost)
od 3 000 Kč
Vypracování smlouvy
(cena v závislosti na složitosti)
od 5 000 Kč
Úschova finančních prostředků na zvláštním účtu advokáta od 7 000 Kč
Balíček služeb „Koupě nemovitosti“ - kupní smlouva, úschova peněz, smlouva o smlouvě budoucí, návrh na vklad do katastru nemovitostí a připomínkování všech dokumentů
(cena v závislosti na složitosti)
15 000 – 30 000 Kč
Balíček služeb „Rozvod dohodou“ - společný návrh na rozvod, dohoda o vypořádání společného jmění manželů, účast u jednání 20 000 Kč
Jednorázová právní konzultace v délce 0,5 hodiny 1 500 Kč

Je možné domluvit se s klientem rovněž na kombinaci paušální a hodinové odměny.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Kontaktujte nás

SÍDLO:

Štefánikova 1/65
Praha 5 – Smíchov, 150 00

E-MAIL:

laska@ak-laska.cz

TELEFON:

+420 233 322 333

MOBIL:

+420 724 139 102

Kontaktní formulář

Váš dotaz byl úspěšně odeslán.